Software,Android,App,Website,ASPMVC,WebAPI,RestAPIS,RealmORM,AndroidStudio,Photoshop,Sketch,AfterEffect,illustrator,SEO,Roojin,UI,Ux,Web,ReactJS,Angular,Bootstrap,Google,Html5 Software,Android,App,Website,ASPMVC,WebAPI,RestAPIS,RealmORM,AndroidStudio,Photoshop,Sketch,AfterEffect,illustrator,SEO,Roojin,UI,Ux,Web,ReactJS,Angular Software,Android,App,Website,ASPMVC,WebAPI,RestAPIS,RealmORM,AndroidStudio,Photoshop,Sketch,AfterEffect,illustrator,SEO,Roojin,UI,Ux Software,Android,App,Website,ASPMVC,WebAPI,RestAPIS,RealmORM,AndroidStudio,Photoshop,Sketch,AfterEffect,illustrator,SEO Software,Android,App,Website,ASPMVC,WebAPI,RestAPIS,RealmORM,AndroidStudio,Photoshop,Sketch,AfterEffect Software,Android,App,Website,ASPMVC,WebAPI,RestAPIS,RealmORM,AndroidStudio,Photoshop,Sketch Software,Android,App,Website,ASPMVC,WebAPI,RestAPIS,RealmORM,AndroidStudio,Photoshop,Sketch,AfterEffect,illustrator,SEO,Roojin,UI,Ux,Web,ReactJS,Angular,Bootstrap,Google,Html5,Css3 Software,Android,App,Website,ASPMVC,WebAPI,RestAPIS,RealmORM,AndroidStudio,Photoshop,Sketch,AfterEffect,illustrator,SEO,Roojin,UI,Ux,Web,ReactJS Software,Android,App,Website,ASPMVC,WebAPI,RestAPIS,RealmORM,AndroidStudio,Photoshop,Sketch,AfterEffect,illustrator,SEO,Roojin,UI,Ux,Web,ReactJS,Angular,Bootstrap,Google,Html5,Css3,SketchDrawing,VisualStudio

 

اصراری به ساخت رزومه طولانی نداریم، کوششمان را صرف انجام کار درست و افزایش شفافیت و درستی در جامعه می‌کنیم.

تخصص های ما

وبسایت

طراحی وبسایت‌های اختصاصی قدرت گرفته از جدیدترین تکنولوژی‌های وب. ما از ASP MVC در بستر ویندوز به دنبال بهترین نتیجه هستیم.

اپلیکیشن

ما تلاش میکنیم قدرتمندترین اپلیکیشن‌ها را هنرمندانه تولید کنیم. از Java ، Android Studio ، Rest APIS ، Realm ORM و … استفاده میکنیم.

طراحی (UI/UX)

هر پروژه نیازمند طراحی اختصاصی است. روش درست و بهتر را انتخاب میکنیم. Sketch ، Photoshop ، After Effect و … به ما قدرت می‌دهند.

وفاداری - Loyalty

باشگاه مشتریان وفادار

با طراحی این نرم افزار موبایلی قصد داریم تا پل ارتباطی مشتریان و کسب و کارهای موردعلاقه شان باشیم. کسب و کارهای قدر مشتریان وفادار خود را بدانند و مشتریان از خدمات و کیفیت کسب و کارهای مورد علاقه شان در کنار تخفیف و جایزه بهره مند شوند.همچنین راهی‌ست جهت معرفی و تبلیغ خدمات و محصولات جدید برای کسب و کارهای نوپا. ما این نرم‌افزار میکوشیم تا بازاری شیشه ای تر و اقتصادی شفاف تر داشته باشیم